MARIA REMEI GÓMEZ RODRÍGUEZ

El valor de l’amistat és un pilar fonamental en els processos transformadors. Estic tota desvanida de formar part de la familia de TRENCA-DIS. Gràcies per acollir-me. Gràcies Conxa Barceló.

Dades Acadèmiques:
Mestra d’Ensenyança Primaria (Escola de. Magisteri de l’esglèsia Jesús i Maria d’Oriola i Escola. Normal de Magisteri d’Alacant, 31 Gener 1973); Títol Superior de Valencià: ICE 1978. Llicenciada en Psicologia Educativa (UNED 13 Octubre de 1988); Mestra de Valencià,1990; Doctora en Psicologia – Sobresaliente Cum Laude- (Universitat de València, 22 Octubre 2001).
Dades professionals:
Funcionària de carrera del cos de Mestres setembre de l’any 1972, per accés directe, tercera promoció del Pla d’estudis de 1967.
Com a mestra he desenvolupat la tasca docent de tutora i de mestra especialista de: valencià, castellà, francés, coneixement del medi en tots els cicles i nivells d’E.G.B. (L.G.E. 1970). També ha exercit els càrrecs directius de secretària, cap d’estudis i directora.
Orientadora Educativa en el SPE A-11 Marina Alta des de l’any 1989. Directora del SPE A-11 Marina Alta des de 1992 fins a data d’avui.
La meua trajectòria profesional ha estat lligada a la renovació pedagógica i la innovació educativa a la Marina Alta desde l’any 1975. Durant la transició 1976-1981, vaig ser promotora junt a d’altres, del Col.lectiu de Mestres de la Marina, de l’Escola d’estiu de la Marina Alta, de les primeres trobades de les escoles valencianes, de l’el.laboració de materials sobre l’ensenyament-aprenentatge del valencià i coautora del llibre del coneixement del medi El meu poble:Dénia per al tercer curs del cicle mitjà d’EGB.
A partir de 1990 col.labore amb el CEP de Benidorm i l’extensió d’Ondara impartint cursos de formació i formació en centres.
Organitzadora de cursos i jornades de temàtica diversa, d’escoles de pares i mares a nivell de centre, de localitat i de la comarca. Impulsora d’ un projecte d’innovació educativa SPE A-11 i GGPPMM de la zona: Benissa, Ondara i Pedreguer, sobre la construcció d’un model d’intervenció socioeducatiu basat en els principis de la prevenció; compensació educativa; inclusió i equitat des d’una perspectiva comunitaria.
Ha col.laborat en la guía adreçada a la comunitat educativa i editada per la CEICE sobre Dificultat specífica de l’aprenetage de la lectura: una guía per a la comunitat educativa.
Creadora i administradora de http://aulafamiliar.net/
Convençuda del poder transformador de l’escola. La meua frase favorita:”com puc ajudar?