CAROLINA BELDA VALERA

CAROLINA BELDA VALERA. Mestra d’Educació Musical i Primària. Cap d’Estudis del CEP REI EN JAUME de Tavernes Blanques. Al llarg de la meva carrera professional he treballat en molts centres d’Educació Primària, sempre preocupada per la inclusió educativa. En un dels centres vaig tenir l’oportunitat d’entrar en contacte amb el treball multinivell, al tractar-se d’un centre on les aules presentaven alumnat matriculat en fins a tres cursos-nivells diferents.

Sóc una persona molt implicada en el meu treball i preocupada per la formació permanent pel que estic constantment formant-me. En aquest sentit vaig entrar en contacte durant el 2015/2016 amb el seminari del CEFIRE «A Muscles de gegants» de l’Horta Nord que es realitzava al CEP Rei en Jaume de Tavernes Blanques, on s’aprofundia en les bases teòriques i científiques de les diverses Actuacions Educatives d’Èxit per a una escola inclusiva i és aquí on vaig entrar en contacte amb la Comunitat Educativa del CEP Rei en Jaume de la qual forme part des del 2016/2017, passant a formar part de l’equip directiu en el curs 2019/2020; aquí vaig trobar el sentit de la meva professió i el treball constant per aconseguir una INCLUSIÓ REAL a les aules.

Al 2018/2019 amb la guia de Concha Barceló (assessora de Cefire de Inclusiva de València) vaig començar a desenvolupar programacions multinivell per donar una resposta inclusiva a les nostres programacions i als recursos del centre.